ISIS Papyrus > ISIS Papyrus - upravljanje dokumentima i poslovnim procesima

ISIS Papyrus - upravljanje dokumentima i poslovnim procesima

Ulazni dokumenti, izlazni dokumenti, interni dokumenti, poslovni procesi – sve je ovo sastavni dio poslovanja, neovisno o veličini tvrtke ili industrije kojoj pripada.

ISIS Papyrus omogućuje vam da olakšate i poboljšate poslovanje informatizacijom i automatizacijom poslovnih procesa i olakšanim upravljanjem ulaznim i izlaznim dokumentima.

Izbjegnite gubljenje papira, dugotrajan proces obrade i teško i komplicirano ispisivanje dokumenata jer za time zaista nema potrebe.

ISIS Papyrus platforma sastoji se od aplikativnih rješenja koja omogućuju prilagodbu za sve poslovne slučajeve. Tako je omogućeno upravljanje ulaznim dokumentima (Capture) poput primjerice ulaznih računa te njihova obrada, koja prati vaš poslovni proces. Također, ukoliko producirate veliki broj izlaznih dokumenata, ISIS Papyrus omogućuje jednostavno upravljanje izlaznim dokumentima – od dizajna dokumenata do masovnog ispisa. Upravljanje korespodencijom i poslovnim prcesima unutar tvrtke, također je omogućeno u ISIS-ovom rješenju.

Ukoliko postoji potreba za spajanjem na druge informacijske sustave koji se već koriste unutar tvrtke, isto je moguće čitavim nizom adaptera za spajanje, slanje ili primanje podataka.
Sama platforma je neovisna o operacijskim sustavima, te je moguća instalacija na sve operacijske sustave ali i krajnje jednostavna migracija s jednog na drugi operacijski sustav.

ISIS Papyrus postoji već više od 20. godina, te se koristi u raznim industrijskim granama, jer neovisno o industriji, svako poduzeće ima potrebu upravljati nizom dokumenata, bilo da se radi o ulaznim ili izlaznim dokumentima ili pak dokumentima za internu upotrebu.

ISIS Papyrus osvojio je najviše bodova u svim kategorijama na javnom natječaju raspisanom od strane švicarskih vlasti

ISIS Papyrus osvojio je najviše bodova u svim kategorijama, a i kao cjelovito najuravnoteženiji proizvod, što je rezultiralo ugovorom od preko 1,6 miliona švicarskih franaka.

Digitalizacija i obuhvat podataka iz svih ulaznih kanala,  prebacivanje u strukturirane i nestrukturirane formate, te integracija s poslovnim procesima za upravljanje poslovnim dokumentima, ključna je snaga Papyrus Capture.

Najznačajniji funkcionalni zahtjevi koji su trebali biti ispunjeni, ponuđeni od strane Papyrus Capture platforme za potrebe „e-courier“ projekta su:

 • Dolazni e-mailovi (s raznim prilozima i zahtjeve web-obrasca) i fizički dokumenti
 • Potpuno automatski uvoz podataka koristeći Papirus MAPI i IMAP Adapter za e-poštu + HTTPs Portal Server za web-obrazce. Ljudska intervencija za sortiranje i snimanje stranica nije potrebna.
 • Klasifikacija vrsta i tipova dokumenata sa Papyrus Classify
 • Obuhvat i preuzimanje podataka iz fiksnih i slobodnih formi, raspoznavanje uzoraka, umjetna inteligencija i strojno učenje
 • Provjera poslovnih pravila
 • Identifikacija davatelja osiguranja (servisni i korisnički zadatci, definirani u Papyrus Adaptive Case Management (ACM))
 • Dodjeljivanje zadataka na temelju potrebnih znanja i vještina (ACM)
 • Kategorizacija upita
 • Kreiranje slučajeva u ACM
 • Odgovor davatelju osiguranja kao ad-hoc zadatak (e-mail ili poštom) u ACM
 • Povezivanje s postojećom arhivom
 • Nadzor, praćenje i izvješćivanje

Saznajte i pogledajte više o Papyrus Capture i ACM platformi online , kontaktitrajte  Sagenu informatički inženjering ili dogovorite osobno WebEx  objašnjenje i raspravu s proizvođačem rješenja ISIS Papyrus.

izvorna stranica